« روزمرگي | ص?حه اصلی | لذت »

دروغ

كاشكي مي‌شد ?هميد كه آدم روبروت داره بهت دروغ ميگه يا نه؟

اصلاً ?رضاً ?هميدي كه داره دروغ ميگه، بعدش چيكار ميكني؟

مثل من خودتو گول ميزني يا نه بروش مياري كه بابا خر كه نيستم ?هميدم داري دروغ ميگي يا ...

چيكار ميكني؟

نوشته شده توسط eli در ساعت

نظرخواهی

خودمو به خریت می زنم اما قیا?مو نه!!! :دی

نویسنده: meriyas در ساعت 1 خرداد 1385 11:48 بֽظֽ

اگه خودت جای اون آدم روبرو بودی بازم آرزو می کردی ن?ر جلوی تو بتونه دروغ و راست حر?تو ب?همه ؟

نویسنده: ممد در ساعت 2 خرداد 1385 0:25 قֽظֽ

به ممد: آره دلم مي خواست همه آدما مي تونستن راست و دروغ حر?اي همو ب?همن. چون اينجوري يا ديگه كسي دروغ نمي گ?ت يا تكلي? آدما با يكديگه معلوم بود

نویسنده: الي در ساعت 2 خرداد 1385 8:51 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش