« كمك | ص?حه اصلی | اممممممممم »

سوال

سلام

خوبين؟

يه سوال: به نظرتون برا اينكه عصبانيتمونو كنترل كنيم چيكار بايد بكنيم؟ برا اينكه به احساساتمون غلبه كنيم چي؟ برا اينكه بي خيال شيم چطور؟ (اين شد 3 تا سوال!!!)

حالا يه سوال ديگه: اصلاً خوبه آدم بي خيال باشه؟ هر كي هر چي ميگي انگار نه انگار كه طر? داره حر? ميزنه. هر ات?اقي كه دوربرش مي?ته اصلاً ككشم نگزه. اصلاً براش مهم نباشه تو دنيا چه خبره. تو كشورش چه ات?اقي داره مي?ته. كي چي ميگه. كي چيكار ميكنه و ...

نمي دونم بعضي وقتا به اين نتيجه مي رسم بي خيال همه چي بشم و اصلاً به هيچ چيزي ?كر نكنم چون اين جوري كمتر اذيت ميشم ولي بعضي وقتا هم برعكس. تو دو راهي موندم.

حالا شما نظرتونو بگين.

تازگيام احساس ميكم خيلي لوس شدم با كوچيكترين ات?اقي از اين رو به اون رو ميشم. چيكار كنم قوي شم؟

نوشته شده توسط eli در ساعت

نظرخواهی

سلام؛ خوبي؟ بي‌خيال شو..برو پيش دكتر قرص بگير خوب مي‌شي

نویسنده: واق? در ساعت 13 دی 1385 11:30 قֽظֽ

مرسي واق? جان! آدم يه دوست مثل تو داشته باشه دشمن مي خواد چيكار؟! ?كر مي كنم هنوز مي تونم بدون قرص مشكلاتمو حل كنم. هر وقت به قرص احتياج داشتم آدرس دكترشو از تو مي گيرم

نویسنده: الهام در ساعت 14 دی 1385 10:59 قֽظֽ

نظر شما چيست؟
مرا به خاطر داشته باش